Wyniki wyszukiwania dla:

Liturgiczna Służba Ołtarza


Ministrant (łac. ministro, -are; -avi; -atum – służyć, posługiwać, pomagać): to osoba posługująca przy celebracji Mszy świętej oraz przy sprawowaniu pozostałych sakramentów i sakramentaliów (np. błogosławieństwa, pogrzeby, czy nabożeństwa). Ministranci są wiernymi świeckimi, którzy po okresie przygotowawczym zostają uroczyście pobłogosławieni do pełnienia funkcji ministranta w Zgromadzeniu Liturgicznym.

Lektor: to ministrant, pełniący funkcję lektora i pobłogosławiony do jej pełnienia przez biskupa. Do jego zadań należy odczytywanie Słowa Bożego, wezwań modlitwy powszechnej, komentarzy mszalnych, może także wykonywać psalmy responsoryjne.

 

Modlitwy Liturgicznej Służby

MODLITWA PRZED SŁUŻENIEM: 

W Imię Ojca + i Syna + i Ducha świętego. Amen.

Oto za chwilę, – przystąpię do ołtarza Bożego. – Do Boga, który rozwesela młodość moją. – Do świętej przystępuję służby – chcę ją dobrze pełnić. – Proszę Cię Panie Jezu – o łaskę skupienia – by myśli moje były przy Tobie, – by oczy moje były zwrócone na ołtarz, – a serce moje oddane tylko Tobie. Amen.

 

MODLITWA PO SŁUŻENIU: 

W Imię Ojca + i Syna + i Ducha świętego. Amen

Boże, –  którego dobroć powołała mnie do Twej służby, – spraw, bym uświęcony uczestnictwem w Twych tajemnicach, – przez dzień dzisiejszy i całe me życie, – szedł tylko drogą zbawienia. – Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.