Wyniki wyszukiwania dla:

Pogrzeb katolicki


Pogrzeb chrześcijański jest obrzędem liturgicznym Kościoła, który wyraża wiarę w życie wieczne i zmartwychwstanie. Kościół w znakach pogrzebu chce ukazać swoją jedność z człowiekiem w drodze z ziemi do nieba. Wyprasza pomoc duchową zmarłemu, okazuje szacunek jego ciału, a żywym niesie pocieszenie.

            Gorąco zachęcamy do modlitwy w intencji zmarłego, a zwłaszcza do pełnego uczestnictwa we Mszy św. pogrzebowej. Ważne jest by przystąpić do sakramentu pokuty i przyjąć Komunię św. w intencji zmarłego.

Także po pogrzebie o zmarłym należy pamiętać, otaczając go modlitewną pamięcią np. przez:

            –  Msze św. w 30 dzień po śmierci

            – Msze św. w rocznicę śmierci;

            – Msze św. w innych terminach (np. w dzień imienin, urodzin);

            – „wypominki” w miesiącu listopadzie;

Kto może być pozbawiony pogrzebu katolickiego? Według Kodeksu Prawa Kanonicznego, kan. 1184 § 1: „Jeśli przed śmiercią nie dali żadnych oznak pokuty, pogrzebu kościelnego powinni być pozbawieni: 

  1. notoryczni apostaci, heretycy i schizmatycy (również ci, którzy wystąpili z Kościoła formalnym aktem apostazji)
  2. osoby, które wybrały spalenie swojego ciała z motywów przeciwnych wierze chrześcijańskiej; 
  3. inni jawni grzesznicy, którym nie można przyznać pogrzebu bez publicznego zgorszenia wiernych”.

Dokumenty wymagane przy zgłoszeniu pogrzebu:

            – należy przedstawić oryginalny „akt  zgonu” z Urzędu Stanu Cywilnego w celu wpisania do ksiąg,

            – jeżeli osoba zmarła nie zamieszkiwała na terenie tutejszej parafii należy dostarczyć z parafii zamieszkania (lub miejsca przebywania: hospicjum, dom starości) zaświadczenia od kapłana, że osoba była wierząca, i że może być pochowana zgodnie
z obrzędami katolickimi,

            – jeżeli osoba zmarła w szpitalu i przyjmowała tam sakramenty, należy przedstawić obrazek z informacją o udzieleniu sakramentu chorych czy wiatyku (wystawioną przez kapelana szpitala).