Wyniki wyszukiwania dla:

Chrzest Święty


Sakrament chrztu świętego jest udzielany dzieciom, których Rodzice mieszkają na terenie tutejszej parafii w ostatnią niedzielę miesiąca na Mszy świętej o godz.11.00 lub po Niej (małżeństwo katolickie lub inny związek)

Osoby spoza parafii, które z różnych ważnych powodów chciałyby ochrzcić Dziecko w tutejszym Kościele powinny przedstawić zgodę na chrzest wydaną przez Księdza Proboszcza swojej parafii do której aktualnie należą.

W Kancelarii Parafialnej należy przedstawić następujące dokumenty:

 1. Akt urodzenia Dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego.
 2. Świadectwo zawarcia sakramentu małżeństwa Rodziców (jeżeli Rodzice żyją w związku sakramentalnym).
 3. Jeśli Rodzice Dziecka nie mieszkają na terenie tutejszej parafii, dostarczają zgodę na chrzest od Księdza Proboszcza z parafii, w której mieszkają.
 4. Dane Rodziców i Rodziców Chrzestnych. (imię i nazwisko, wiek, miejsce zamieszkania).
 5. Rodzice i Chrzestni winni w pełni uczestniczyć w sakramencie chrztu, czego widomym znakiem jest spowiedź przed chrztem i przystąpienie do komunii świętej w trakcie ceremonii chrzcielnych.
 6. Zaświadczenie dla Rodziców Chrzestnych z parafii w której mieszkają:
  • potwierdzające, że są wierzącymi i praktykującymi katolikami,
  • oraz potwierdzające, że mogą odpowiedzialnie wypełniać funkcję ojca lub matki chrzestnej.

Wymagania stawiane Chrzestnym – Chrzestna(y) musi spełniać następujące warunki:

            – nie jest Matką lub Ojcem przyjmującego chrzest;

            – mieć ukończone 16 lat;

            – być praktykującym katolikiem, który przyjął sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego: chrzest, bierzmowanie i Eucharystię;

            – prowadzić życie zgodne z wiarą;

            – przedstawić zaświadczenie wydane przez parafię miejsca zamieszkania, że może pełnić funkcję Chrzestnego; (osoby ochrzczone, należące do niekatolickiej wspólnoty chrześcijańskiej mogą pełnić  funkcję świadka chrztu obok chrzestnego katolika; natomiast prawosławny, gdy taka jest wola Rodziców Dziecka, może być Chrzestnym, obok Chrzestnego katolika).

Do chrztu są potrzebne następujące rzeczy: 

 1. BIAŁA SZATA – ozdobna biała chusta, którą dziecko otrzymuje bezpośrednio po chrzcie – symbolizuje, że po chrzcie stało się nowym stworzeniem, oczyszczonym z grzechu i przyoblekło się w Chrystusa; Rodzice i Chrzestni mają troszczyć się by tę nową godność dziecko zachowało nieskalaną aż po życie wieczne; na szacie może być wypisane imię dziecka oraz data chrztu;
 2. ŚWIECA CHRZCIELNA – zapalana po chrzcie na znak, że ochrzczony stał się dzieckiem światłości.