Wyniki wyszukiwania dla:

Małżeństwo


Pary zamierzające zawrzeć sakramentalny związek małżeński powinny zgłosić się w kancelarii  parafialnej najpóźniej na 3 miesiące przed planowaną datą ślubu.

Wymagane dokumenty:

1. Akt chrztu obojga narzeczonych (aktualny, tzn. nie starszy niż sześć miesięcy od daty wystawienia). Akt chrztu do (metryka) powinien zawierać także adnotację o przyjęciu Sakramentu Bierzmowania.

Akt chrztu nie jest wymagany, jeżeli narzeczony(a) został(a) ochrzczony(a) w parafii, gdzie jest przeprowadzana „rozmowa kanoniczno-duszpasterska z narzeczonymi przed zawarciem małżeństwa kanonicznego” (spisywany protokół).

W przypadku, gdy narzeczeni nie mieszkają na terenie tutejszej parafii, a pragną zawrzeć sakrament małżeństwa w parafii Matki Bożej Szkaplerznej, należy dostarczyć jeden z poniższych dokumentów:

  • zgodę/upoważnienie do przeprowadzenia kanonicznych badań przedślubnych i pobłogosławienia związku małżeńskiego w Parafii pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Witowie od Księdza Proboszcza z parafii zamieszkania (wystarczy od jednej ze stron). Wówczas „rozmowa kanoniczno-duszpasterska z narzeczonymi przed zawarciem małżeństwa kanonicznego” (protokół) jest dokonywana w tutejszej kancelarii parafialnej
  • licencję (wówczas całość dokumentów kompletuje się w parafii zamieszkania – włącznie z przeprowadzeniem „rozmowy kanoniczno-duszpasterskiej
  • w przypadku kiedy narzeczeni spisują protokół małżeński u siebie w parafii: W tym celu narzeczeni w uzgodnionym terminie, zgłaszają się z dwoma świadkami (Imię i Nazwisko; wiek, miejsce zamieszkania), i przedstawiają: zaświadczenie z USC do ślubu “konkordatowego” lub świadectwo zawartego już związku cywilnego. Świadkowie przedstawiają także dowody osobiste.

2. Dowody osobiste narzeczonych.

3. Świadectwo ukończenia kursów przedmałżeńskich.

4. Zaświadczenie o uczestnictwie w trzech spotkaniach w Poradni dla Narzeczonych.

5. W przypadku zawierania małżeństwa konkordatowego należy dostarczyć dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego (uwaga: „zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa” z USC posiada urzędową ważność sześciu miesięcy).

6. Dane personalne świadków. /Imię i Nazwisko; wiek, miejsce zamieszkania, wykonywany zawód/.

7. Jeżeli kandydaci zawarli już związek cywilny, przedstawiają stosowny dokument. W przypadku wdowców i wdów konieczny jest również akt zgonu zmarłego małżonka.

UWAGA: wyjątkowo istnieje możliwość uzgodnienia dodatkowych elementów dekoracyjnych Kościoła, jak też artystycznych z zakresu oprawy muzycznej (z poszanowaniem prawa liturgicznego)  – konieczny jest wcześniejszy kontakt z Panem Organistą.