Wyniki wyszukiwania dla:

Informacje


CHRZEST

Istotny obrzęd chrztu polega na zanurzeniu kandydata w wodzie lub polaniu wodą jego głowy z równoczesnym wezwaniem Trójcy Świętej, to znaczy Ojca, Syna i Ducha Świętego. Skutek chrztu lub łaski chrzcielnej jest bardzo bogatą rzeczywistością. Obejmuje ona: odpuszczenie grzechu pierworodnego i wszystkich grzechów osobistych, narodzenie do nowego życia, prze które człowiek staje się przybranym synem Ojca, członkiem Chrystusa, świątynią Ducha Świętego. Przez fakt przyjęcia tego sakramentu ochrzczony jest włączony w Kościół, Ciało Chrystusa, i staje się uczestnikiem kapłaństwa Chrystusa. Od najdawniejszych czasów chrzest jest udzielany dzieciom, ponieważ jest łaską i darem Bożym, które nie zakładają ludzkich zasług. Wejście w życie chrześcijańskie daje dostęp do prawdziwej wolności. Jeśli chodzi o dzieci zmarłe bez chrztu, to liturgia Kościoła zachęca nas do ufności w miłosierdzie Boże i do modlitwy. W razie konieczności każda osoba może udzielić chrztu, pod warunkiem że ma intencję uczynienia tego, co czyni Kościół, i poleje wodę głowę kandydata, mówiąc: „JA CIEBIE CHRZCZĘ W IMIĘ OJCA I SYNA, I DUCHA ŚWIĘTEGO”.

Przy chrzcie są obecni również chrzestni, którzy wyznają razem z rodzicami wiarę Kościoła, w której to dziecko otrzymuje chrzest, a po chrzcie mają wspierać rodziców w staraniu o to, by dziecko doszło do wyznawania wiary i wyrażało ją życiem.

Wymagane dokumenty
• świadectwo urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego
• dokumenty tożsamości rodziców
• zaświadczenie z parafii zamieszkania, że dana osoba może pełnić funkcję matki lub ojca chrzestnego
• dane rodziców chrzestnych (imię i nazwisko, wiek, wyznanie, adres zamieszkania)

Rodzice chrzestni
Prawo kościelne wymaga, aby rodzice chrzestni spełniali następujące warunki:
• mieli ukończony 16 rok życia
• sami przyjęli sakramenty wtajemniczenia (chrzest, eucharystia, bierzmowanie)
• prowadzili życie zgodne z wiarą

 

MAŁŻEŃSTWO

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAWARCIA ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO
W PARAFII W WITOWIE

Nie udzielamy zgody na błogosławieństwo związków małżeńskich w kaplicy na Polanie Chochołowskiej !

W kwestii załatwiania wszelkich spraw niezbędnych należy się udać do księdza proboszcza parafii zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego
•    należy dokonać wcześniejszej rezerwacji dnia i godziny ślubu
(obowiązuje zasada pierwszeństwa rezerwacji)
•    ustalenia terminu ślubu dokonać można wyłącznie w kancelarii Parafialnej po wcześniejszym umówieniu mailowym. 
A – Wymagane dokumenty:
•    świadectwo chrztu (aktualne, wersja „do ślubu”)
•    świadectwo bierzmowania
•    dowód osobisty
•    nauki przedmałżeńskie
•    zaświadczenie z USC do ślubu konkordatowego (wydaje Urząd Stanu Cywilnego miejsca zameldowania narzeczonego lub narzeczonej, zaświadczenie jest ważne 3 miesiące od daty wystawienia)
B – Protokół przedmałżeński:
•    spisuje się w kancelarii parafialnej zamieszkania narzeczonego lub narzeczonej
C – Zapowiedzi przedmałżeńskie:
•    wystawia je ksiądz spisujący protokół przedmałżeński
•    należy je dostarczyć do parafii zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego
•    po ich wygłoszeniu należy odebrać potwierdzenie wygłoszonych zapowiedzi
D – Świadkowie ślubu:
•        zwyczajowo jest to kobieta i mężczyzna
•        mają ukończony 18 rok życia (posiadają dowody osobiste)
•        zaleca się, by mogli przystąpić do spowiedzi i komunii św.
•        należy podać adresy zamieszkania świadków
E – Dodatkowe dokumenty
zawarcie tylko ślubu kościelnego (cywilny był już wcześniej):
•            świadectwo ślubu cywilnego
F – Jeśli oboje narzeczeni nie mieszkają na terenie naszej parafii:   
Sakrament Małżeństwa udzielany jest zwyczajowo w parafii narzeczonej lub narzeczonego. Jeśli przemawiają ważne powody, by taki sakrament przyjąć poza parafią zamieszkania, należy:
•    dostarczyć licencję do udzielenia ślubu, którą wystawia proboszcz parafii zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego
•    zaświadczenie USC do ślubu wystawiane przez urząd zameldowania narzeczonej lub narzeczonego
•    Licencję wraz z dokumentami z USC należy dostarczyć do parafii w Witowie najpóźniej na dwa tygodnie przed terminem ślubu
•    Zwracamy uwagę, że Licencją nie jest wyrażenie zgody udzielenia ślubu małżeństwa poza parafią zamieszkania
ŚLUB KONKORDATOWY:
•    podczas jednej ceremonii ślubnej w kościele zawierany jest związek kościelny i cywilny
•    zawarty sakrament małżeństwa podlega prawu kościelnemu
•    zawarty związek cywilny podlega prawu cywilnemu
•    świadectwo ślubu kościelnego wystawia parafia, w której został zawarty sakrament małżeństwa
•    świadectwo ślubu cywilnego wystawia USC, na terenie którego znajduje się parafia udzielająca sakramentu małżeństwa.
INNE WAŻNE UWAGI:
A – O dekorację kościoła winni zadbać narzeczeni
•    można je zlecić kwiaciarni
•    wykonać samemu
•    sposób dekoracji kościoła należy ustalić z ks. Proboszczem
•   Parafia nie wyraża zgody na umieszczanie dodatkowych świec w kościele (ławki, posadzki, ściany itp.)
oraz prośba o nieobsypywanie Nowożeńców ryżem, płatkami róż i innymi przedmiotami.
•    dekoracja nie może naruszać powagi i sacrum kościoła
B – należy powiadomić i opłacić organistę
•    liturgia ślubu nie dopuszcza muzyki odtwarzanej z płyt CD lub innych nośników
•    wszystkie występy solowe, chóralne czy instrumentalne należy wcześniej ustalić z organistą parafialnym
•    na ślubie mogą być grane i śpiewane tylko utwory liturgiczne
•    wszystkie pozostałe problemy muzyczne rozstrzyga organista
C – zdjęcia i filmowanie ceremonii ślubnej:
•    do filmowania i robienia zdjęć dopuszczone są tylko osoby posiadające licencję wystawioną przez Kurię
•    osoba filmująca lub fotografująca proszona jest o przedstawienie się wcześniej w zakrystii kościoła
•    nie akceptuje się sytuacji, w której kilka osób równocześnie filmuje lub robi zdjęcia na uroczystości ślubnej
D – świadkowie ślubu przed mszą świętą proszeni są do zakrystii:
•        przed ślubem w zakrystii okazują swoje dowody osobiste
•        obcokrajowiec okazuje paszport
•        podpisują protokół przedmałżeński
•        dostarczają obrączki narzeczonych