Wyniki wyszukiwania dla:

Orkiestra


Orkiestra dęta w Witowie została założona w roku 1937. Inicjatorami jej powstania byli Jan Krzysiek Kowol, Józef Chrobak Płyta, ówczesny zarządca lasów oraz Adam Romankiewicz, przodownik Straży Granicznej. Próby początkowo odbywały się w domu Jana Krzyśka, później u Józefa Chrobaka Płyty. Jak podaje Kronika parafii Chochołów, ” na południe w dzień Bożego Narodzenia przygrywała już nasza orkiestra, wygrywając piękne kolędy”. W czasie okupacji niemieckiej orkiestra zamilkła. Po wyzwoleniu reaktywowano ją, ale nie wszyscy członkowie się odnaleźli, a kilku z orkiestry wyjechało do USA. Dlatego orkiestra znowu zamilkła.
W roku 1973 do Witowa przybył ks. Leon Musielak, były profesor Gimnazjum Salezjańskiego w Oświęcimiu i dzięki pomocy Koła “Witów” w Chicago, które na jego ręce przesłało 400 dolarów, wyremontował instrumenty muzyczne.
Początkowo założył szkółkę muzyczną gry na skrzypcach i trąbkach, po czym powstała nowa orkiestra parafialna, skupiająca starych i nowych członków.
W 2005 roku za sprawą proboszcza ks. Krzysztofa Pilarza, nastąpił nabór kandydatów, sprowadzono kapelmistrza Antoniego Malca, który uczy i prowadzi orkiestrę, oraz zakupiono kilka nowych instrumentów.
W chwili obecnej w orkiestrze grają dzieci, młodzież oraz wychowankowie ks. Musielaka.
Parafialna orkiestra dęta bierze udział w przeglądach orkiestr dętych i w różnych imprezach kulturalnych.

Próby w poniedziałki o 18.00 dla kandydatów i o 20.00 dla całej orkiestry.

(opracowano na podstawie pracy zbiorowej pod red. ks. Andrzeja Maryniarczyka SDB
pt. “400 lat Witowa”)