Wyniki wyszukiwania dla:

Oaza Dzieci Bożych


Oaza Dzieci Bożych, to grupa, która spędza czas na wspólnej modlitwie, zabawach, konkursach. Pomaga w różnych pracach na rzecz parafii, przygotowuje dekoracje świąteczne.

W ramach spotkań wyjeżdżamy też na wycieczki, poznajemy naszą okolicę, przepiękną przyrodę tatrzańska oraz poznajemy ludowe zwyczaje.

Spotkania odbywają się w soboty od g. 9.00 do 11.00.

Zapraszamy nowe osoby….